Fåglarna vid Vadehavet

Tagit från den höga gräsvallen vid hotellet. -Taken from the high grass embankment at the hotel.
Solnedgång - Sunset
Tagit från den höga gräsvallen vid hotellet. -Taken from the high grass embankment at the hotel.
Hotel Arlau-Schleuse
Map of the area close to the hotel
Tavla över området närmast hotellet.
Map of the area close to the hotel
Ses alltid i april
Prutgäss - Brent Goose
Ses alltid i april
Alla vallar betas av får.
Tacka med lamm
Alla vallar betas av får.
I buskarna runt hotellet finns alltid en mängd olika fågelarter.
Kungsfågel - Goldcrest
I buskarna runt hotellet finns alltid en mängd olika fågelarter.
Vinterhämpling - Twite
Skedstork - Spoonbill
Skärfläcka - Avocet
Häckar i vassarna om man går över vallen vid hotellet.
Vitstjärnig blåhake - Bluethrout, cyanecula (white throat patch)
Häckar i vassarna om man går över vallen vid hotellet.
I hotellträdgården.
Hämpling - Linnet
I hotellträdgården.
Nilgås - Egyptian Goose
Vigg - Tufted Duck
Skrattmåsar - Black-headed Gull
Black-headed Gull shows the White-tailed Eagle how he will fly
Skrattmås visar havsörn hur han ska flyga
Black-headed Gull shows the White-tailed Eagle how he will fly
Från vägen - View from the road
Tusentals vitkindade gäss samlas varje kväll på ängarna runt hotellet.Thousands of barnacle geese gather each evening in the meadows around the hotel.
Vitkindade gäss - Barnacle Goose
Tusentals vitkindade gäss samlas varje kväll på ängarna runt hotellet.Thousands of barnacle geese gather each evening in the meadows around the hotel.
Ägretthäger - Great White Egret
Vitstjärnig blåhake - Bluethroat
Rödspov - Black-tailed Godwit
Brunand - Pochard
Rödbena - Redshank
Ängspiplärka - Meadow Pipit
Grågås- Greylag Goose
Skäggdopping - Great Crested Grebe
Svarthalsad dopping - Black-necked grebe
Sävsparv - Reed Bunting
Vitkindad gås - Barnacle Goose
Tagit från den höga gräsvallen vid hotellet. -Taken from the high grass embankment at the hotel.
Map of the area close to the hotel
Ses alltid i april
Alla vallar betas av får.
I buskarna runt hotellet finns alltid en mängd olika fågelarter.
Häckar i vassarna om man går över vallen vid hotellet.
I hotellträdgården.
Black-headed Gull shows the White-tailed Eagle how he will fly
Tusentals vitkindade gäss samlas varje kväll på ängarna runt hotellet.Thousands of barnacle geese gather each evening in the meadows around the hotel.

Mellan Husum och danska gränsen längs Nordsjöns kust ligger Vadehavet. Det är ett flackt område där människorna kämpar för att hålla havet borta från odlingsmarken. Vallar, pumpstationer, vattendrag och våtmarker (koog) är uppbyggda längs hela kusten. Massor av flyttande och häckande fåglar kan ses här, Området har status av naturpark. Flera gömslen finns uppbyggda, man kan skåda från bilen eller varför inte hyra cykel och skåda från den.

Vi har besökt området under ett antal år i mars och april, Vi bor då alltid på Hotel Arlau-Schleuse http://arlau-schleuse.pblo.de som ligger mitt i fågelområdet. Vi vill med några av alla bilder därifrån inspirera alla fågelintresserade att också hitta dit!

Between Husum and the Danish border along the North Sea Coast is the Wadden Sea. It is a flat area where people are struggling to keep the sea away from the cultivated land. Dikes, pumping stations, water bodies and wetlands are built along the coast. Lots of migrating and nesting birds can be seen here. The area has the status of a nature park. Several hides are constructed, one can easily watch birds from the car or why not rent a bike and watch from it.

We have visited the area for a number of years in March and April, wealways live on Hotel Arlau-Schleuse http://arlau-schleuse.pblo.de located in the middle of the bird area. Here we present some of our images from our visits to inspire everyone interested in birds to also go there!