Gotlands orkidéer 2017

På lövängarna får man inte missa Gotlands landskapsfågel! -On the leafy meadows, do not miss the Gotland's landscape bird!
Halsbandsflugsnappare - Collared flycatcher
På lövängarna får man inte missa Gotlands landskapsfågel! -On the leafy meadows, do not miss the Gotland's landscape bird!
Tyvärr hade den stoltast av dom all blommat över, men vem kan låta bli att fotografera den ändå? -  Unfortunately, the pride of them all was bloomed, but who can not help photographing it anyway?
Guckosko - Cypripedium calceolus
Tyvärr hade den stoltast av dom all blommat över, men vem kan låta bli att fotografera den ändå? - Unfortunately, the pride of them all was bloomed, but who can not help photographing it anyway?
Denna orkidé´hittade vi i skogskanten på flera lokaler. Rikligast växte den i tallskogen vid Harudden. -We saw this orchid in the woods on several locals. Most frequently they grew in the pine forest at Harudden.
Röd skogslilja - Cephalanthera rubra
Denna orkidé´hittade vi i skogskanten på flera lokaler. Rikligast växte den i tallskogen vid Harudden. -We saw this orchid in the woods on several locals. Most frequently they grew in the pine forest at Harudden.
Fantastisk blomma - Fanstitic flower
Röd skogslilja - Cephalanthera Rubra
Fantastisk blomma - Fanstitic flower
Vi såg endast ett blommande exemplar av denna rätt vanliga orkidé på Gotland. Den blommar normalt i juli. -We only saw one flowering example of this quite ordinary orchid on Gotland. It usually blooms in July.
Vitskogslilja eller svärdsyssla - Cephalanthera longifolia
Vi såg endast ett blommande exemplar av denna rätt vanliga orkidé på Gotland. Den blommar normalt i juli. -We only saw one flowering example of this quite ordinary orchid on Gotland. It usually blooms in July.
Denna orkidé växte på de kalkrika vårmarkerna. Bilderna tagna i Brusebo strax norr om Visby. - This orchid grew on the lime-rich spring fields. The pictures are taken in Brusebo just north of Visby.
Kärrknipprot - Epipactis palustris
Denna orkidé växte på de kalkrika vårmarkerna. Bilderna tagna i Brusebo strax norr om Visby. - This orchid grew on the lime-rich spring fields. The pictures are taken in Brusebo just north of Visby.
Kärrknipprot - Epipactis palustris
I tallskogen vid Harudden. - In the pine forest at Harudden.
Mörk purpurknipprot - Epipactis atrorubens sep. atrorubens
I tallskogen vid Harudden. - In the pine forest at Harudden.
Två blad är vanlig på lövängar och i rikkärr. Typiskt är de två ovala bladen vid basen på växten. - Common Twayblade is common on leafy meadows and in blackberry. Typically, the two oval leaves are at the base of the plant.
Tvåblad - Neottia ovata
Två blad är vanlig på lövängar och i rikkärr. Typiskt är de två ovala bladen vid basen på växten. - Common Twayblade is common on leafy meadows and in blackberry. Typically, the two oval leaves are at the base of the plant.
Vacker blomma när man kommer lite närmare. -  Beautiful flower when you get a little closer.
Tvåblad - Neottia ovata
Vacker blomma när man kommer lite närmare. - Beautiful flower when you get a little closer.
En brun orkidé utan klorofyll som växer i skogen. - The birds nest orchid, a brown orchid without chlorophyll growing in the woods.
Nästrot - Neottia nidus-avis
En brun orkidé utan klorofyll som växer i skogen. - The birds nest orchid, a brown orchid without chlorophyll growing in the woods.
Denna ca 10 cm höga orkidé hittade vi i ett grustag på stranden i Harudden. - This about 10 cm high orchid we found on the beach in Harudden.
Gulyxne - Liparis loeselii var. loeselli
Denna ca 10 cm höga orkidé hittade vi i ett grustag på stranden i Harudden. - This about 10 cm high orchid we found on the beach in Harudden.
Mycket liten skir blomma. - Very small flower shining.
Gulyxne - Liparis loeselii var. loeselli
Mycket liten skir blomma. - Very small flower shining.
Denna lilla orkidé letade vi förgäves efter. Bilden är från Brucebo vid vår förra vistelse på Gotland 1977. - This little Musk Orchid we were looking for in vain. The picture is from Brucebo on our last stay in Gotland 1977..
Honungsblomster - Harmonium monorchis
Denna lilla orkidé letade vi förgäves efter. Bilden är från Brucebo vid vår förra vistelse på Gotland 1977. - This little Musk Orchid we were looking for in vain. The picture is from Brucebo on our last stay in Gotland 1977..
Nattvioler är en av våra vanligaste orkidéer. Vita blommor med långa sporrar. Man skiljer de två vanligaste arterna på ståndarknapparna. På den vanliga nattviolen är ståndarknapparna parallella. - Butterfly orchids are one of our most common orchids. White flowers with a very long spur. One separates the two most common species on the petals. In the usual butterfly orchid, the petals are in parallel.
Nattviol - Platanthera bifolia ssp. bifolia
Nattvioler är en av våra vanligaste orkidéer. Vita blommor med långa sporrar. Man skiljer de två vanligaste arterna på ståndarknapparna. På den vanliga nattviolen är ståndarknapparna parallella. - Butterfly orchids are one of our most common orchids. White flowers with a very long spur. One separates the two most common species on the petals. In the usual butterfly orchid, the petals are in parallel.
Den grönvita nattviolen är glesare och har stretande ståndarknappar. - The greater buttefly orchid is looser and has spreading petals.
Grönvit nattviol - Platanthera chlorantha
Den grönvita nattviolen är glesare och har stretande ståndarknappar. - The greater buttefly orchid is looser and has spreading petals.
Gles med ljusrosa blomma med lång sporre fann vi på myren i Kallgatburg. - Sparsely and with light pink flower with long spur, we found on the marsh in Kallgatburg.
Hybridsporre - Gymnadenia conpsea x odoratissima?
Gles med ljusrosa blomma med lång sporre fann vi på myren i Kallgatburg. - Sparsely and with light pink flower with long spur, we found on the marsh in Kallgatburg.
Blomman liknar brudsporrens blomma, resten av växten mer likt luktsporren- The flower looks like the flower of the Fragrant orchid.
Hybridsporre - Gymnadenia conpsea x odoratissima?
Blomman liknar brudsporrens blomma, resten av växten mer likt luktsporren- The flower looks like the flower of the Fragrant orchid.
Brudsporre eller brudgran är fotograferade på Anga Prästäng. - Fragrant orchid
Brudsporre - Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Brudsporre eller brudgran är fotograferade på Anga Prästäng. - Fragrant orchid
Rosa blommor med lång sporre. - Pink flowers with long spur.
Brudsporre - Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Rosa blommor med lång sporre. - Pink flowers with long spur.
Denna kan vara en praktsporre, större än den vanliga brudsporren.
Praktsporre - Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Denna kan vara en praktsporre, större än den vanliga brudsporren.
Här börjar det bli svårt med artbestämningen. Dactylorhiza-släktet är varierande både inom och mellan arterna. Ängsnycklar har bladig stjälk och blad utan prickar. -Here it is becoming difficult with the art determination. The Dactylorhiza genus is varied both within and between the species. The early marsh orchid has a leafy stalk and leafs without dots.
Ängsnycklar - Dactylorhiza incarnata
Här börjar det bli svårt med artbestämningen. Dactylorhiza-släktet är varierande både inom och mellan arterna. Ängsnycklar har bladig stjälk och blad utan prickar. -Here it is becoming difficult with the art determination. The Dactylorhiza genus is varied both within and between the species. The early marsh orchid has a leafy stalk and leafs without dots.
En ljus rosa variant. - A light pink variant.
Ängsnycklar - Dactylorhiza incarnata
En ljus rosa variant. - A light pink variant.
Vackert tecknad blomma. - Beautiful typical flower.
Ängsnycklar - Dactylorhiza incarnata
Vackert tecknad blomma. - Beautiful typical flower.
Mörkare variant. - Darker variant.
Ängsnycklar - Dactylorhiza incarnata
Mörkare variant. - Darker variant.
Den vita varianten. Skiljs från vaxnycklar genom att blomman är helvit. -The white variant. Separates from ochroleuca by the flower being just white.
Ängsnycklar - Dactylorhiza incarnata var. ochrantha
Den vita varianten. Skiljs från vaxnycklar genom att blomman är helvit. -The white variant. Separates from ochroleuca by the flower being just white.
Fläckiga blad på båda sidorna. - Flecked Marsh Orchid, spotted leaves on both sides.
Blodnycklar - Dactylorhiza incarnata var. cruenta
Fläckiga blad på båda sidorna. - Flecked Marsh Orchid, spotted leaves on both sides.
White flower, yellow inside.
Vaxnycklar - Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca
White flower, yellow inside.
Liten topp, flikig blomma, växer ofta under träd. - Common Spotted Orchid with lip markedly 3 lobed. Spotted leaf on the upper side.
Skogsnycklar - Dactylorhiza maculata ssp. fuchsia
Liten topp, flikig blomma, växer ofta under träd. - Common Spotted Orchid with lip markedly 3 lobed. Spotted leaf on the upper side.
Bred under läpp, vanligen fläckiga blad på ovansidan. - Heath Spotted Orchid, spotted leaf on the upper side.
JungfruMarie nycklar - Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Bred under läpp, vanligen fläckiga blad på ovansidan. - Heath Spotted Orchid, spotted leaf on the upper side.
Mindre blomställning, fläckiga blad, smal underläpp. - More narrow lip, spotted leaves.
Sumpnycklar - Dactylorhiza traunsteineri
Mindre blomställning, fläckiga blad, smal underläpp. - More narrow lip, spotted leaves.
Sumpnycklar - Dactylorhiza traunsteineri
Denna orkidé kunde varken vi eller den tyska orkidé-experten. Sannolikt en hybrid. Hittades i grustaget vid Harudden. Är det någon som kan hjälpa oss med den? -
Hybridnycklar - Dactylorhiza incarnata hybrid
Denna orkidé kunde varken vi eller den tyska orkidé-experten. Sannolikt en hybrid. Hittades i grustaget vid Harudden. Är det någon som kan hjälpa oss med den? -
This orchid couldn't neither us nor the German Orchid expert determine. Probably a hybrid. Found at the beach at Harudden. Is there anyone who can help us with that?
Hybridnycklar - Dactylorhiza hybrid
This orchid couldn't neither us nor the German Orchid expert determine. Probably a hybrid. Found at the beach at Harudden. Is there anyone who can help us with that?
Typisk blomma med en militärhjälm på blomman. - Military orchid with a typical helmet on the flower.
Johannesnycklar - Orchis militaris ssp. militaris
Typisk blomma med en militärhjälm på blomman. - Military orchid with a typical helmet on the flower.
Johannesnycklar - Orchis militaris ssp. militaris
Smala blad på stjälken. - Narrow leaves on the stalk.
Kärrnycklar - Orchis palustris
Smala blad på stjälken. - Narrow leaves on the stalk.
Mörk topp på vita blommor - Dark topp on white flowers
Krutbrännare - Neotinea ustulata
Mörk topp på vita blommor - Dark topp on white flowers
Typiskt useende, en av de lättast. - Typical, very easy to determine.
Krutbrännare - Neotinea ustulata
Typiskt useende, en av de lättast. - Typical, very easy to determine.
Den enda ophrys-arten i Sverige - The only ophrys-species in Sweden
Flugblomster - Ophrys insectifera
Den enda ophrys-arten i Sverige - The only ophrys-species in Sweden
Ofläckig blomma, blomställning som en pyramid - Pyramidal orchid has an unspotted flower.
Salepsrot - Anacamptis pyramidalis
Ofläckig blomma, blomställning som en pyramid - Pyramidal orchid has an unspotted flower.
På lövängarna får man inte missa Gotlands landskapsfågel! -On the leafy meadows, do not miss the Gotland's landscape bird!
Tyvärr hade den stoltast av dom all blommat över, men vem kan låta bli att fotografera den ändå? -  Unfortunately, the pride of them all was bloomed, but who can not help photographing it anyway?
Denna orkidé´hittade vi i skogskanten på flera lokaler. Rikligast växte den i tallskogen vid Harudden. -We saw this orchid in the woods on several locals. Most frequently they grew in the pine forest at Harudden.
Fantastisk blomma - Fanstitic flower
Vi såg endast ett blommande exemplar av denna rätt vanliga orkidé på Gotland. Den blommar normalt i juli. -We only saw one flowering example of this quite ordinary orchid on Gotland. It usually blooms in July.
Denna orkidé växte på de kalkrika vårmarkerna. Bilderna tagna i Brusebo strax norr om Visby. - This orchid grew on the lime-rich spring fields. The pictures are taken in Brusebo just north of Visby.
I tallskogen vid Harudden. - In the pine forest at Harudden.
Två blad är vanlig på lövängar och i rikkärr. Typiskt är de två ovala bladen vid basen på växten. - Common Twayblade is common on leafy meadows and in blackberry. Typically, the two oval leaves are at the base of the plant.
Vacker blomma när man kommer lite närmare. -  Beautiful flower when you get a little closer.
En brun orkidé utan klorofyll som växer i skogen. - The birds nest orchid, a brown orchid without chlorophyll growing in the woods.
Denna ca 10 cm höga orkidé hittade vi i ett grustag på stranden i Harudden. - This about 10 cm high orchid we found on the beach in Harudden.
Mycket liten skir blomma. - Very small flower shining.
Denna lilla orkidé letade vi förgäves efter. Bilden är från Brucebo vid vår förra vistelse på Gotland 1977. - This little Musk Orchid we were looking for in vain. The picture is from Brucebo on our last stay in Gotland 1977..
Nattvioler är en av våra vanligaste orkidéer. Vita blommor med långa sporrar. Man skiljer de två vanligaste arterna på ståndarknapparna. På den vanliga nattviolen är ståndarknapparna parallella. - Butterfly orchids are one of our most common orchids. White flowers with a very long spur. One separates the two most common species on the petals. In the usual butterfly orchid, the petals are in parallel.
Den grönvita nattviolen är glesare och har stretande ståndarknappar. - The greater buttefly orchid is looser and has spreading petals.
Gles med ljusrosa blomma med lång sporre fann vi på myren i Kallgatburg. - Sparsely and with light pink flower with long spur, we found on the marsh in Kallgatburg.
Blomman liknar brudsporrens blomma, resten av växten mer likt luktsporren- The flower looks like the flower of the Fragrant orchid.
Brudsporre eller brudgran är fotograferade på Anga Prästäng. - Fragrant orchid
Rosa blommor med lång sporre. - Pink flowers with long spur.
Denna kan vara en praktsporre, större än den vanliga brudsporren.
Här börjar det bli svårt med artbestämningen. Dactylorhiza-släktet är varierande både inom och mellan arterna. Ängsnycklar har bladig stjälk och blad utan prickar. -Here it is becoming difficult with the art determination. The Dactylorhiza genus is varied both within and between the species. The early marsh orchid has a leafy stalk and leafs without dots.
En ljus rosa variant. - A light pink variant.
Vackert tecknad blomma. - Beautiful typical flower.
Mörkare variant. - Darker variant.
Den vita varianten. Skiljs från vaxnycklar genom att blomman är helvit. -The white variant. Separates from ochroleuca by the flower being just white.
Fläckiga blad på båda sidorna. - Flecked Marsh Orchid, spotted leaves on both sides.
White flower, yellow inside.
Liten topp, flikig blomma, växer ofta under träd. - Common Spotted Orchid with lip markedly 3 lobed. Spotted leaf on the upper side.
Bred under läpp, vanligen fläckiga blad på ovansidan. - Heath Spotted Orchid, spotted leaf on the upper side.
Mindre blomställning, fläckiga blad, smal underläpp. - More narrow lip, spotted leaves.
Denna orkidé kunde varken vi eller den tyska orkidé-experten. Sannolikt en hybrid. Hittades i grustaget vid Harudden. Är det någon som kan hjälpa oss med den? -
This orchid couldn't neither us nor the German Orchid expert determine. Probably a hybrid. Found at the beach at Harudden. Is there anyone who can help us with that?
Typisk blomma med en militärhjälm på blomman. - Military orchid with a typical helmet on the flower.
Smala blad på stjälken. - Narrow leaves on the stalk.
Mörk topp på vita blommor - Dark topp on white flowers
Typiskt useende, en av de lättast. - Typical, very easy to determine.
Den enda ophrys-arten i Sverige - The only ophrys-species in Sweden
Ofläckig blomma, blomställning som en pyramid - Pyramidal orchid has an unspotted flower.

Vi besökte Gotland 18 - 24 juni 2017. Vi åkte runt bland kända lövängar och orkidélokaler guidade av Gotlands Flora ISBN 978-91-977015-0-1 (2007). Bland de växtlokaler vi besökte kan nämnas Anga Prästäng, Alvena Lindaräng, Kallgatburg, Brucebo och Harudden. Vidare besökte vi och bodde på Stora Karlsön i två nätter.
Orkidéerna presenteras i samma ordning som i Bo Mossberg och Henrik Aerenlund Pedersen's nya flora: Orkidéer i Europa ISBN 978-91-7424-060-3 (2017). Vi följer den nomenklatur som finns i denna bok med vissa undantag. Vid Harudden träffade vi en tysk dam, Hedwig Koch, som hållit på med orkidéer i hela sitt liv. Hon hjälpte oss med artbestämningen.
Bilderna är tagna av oss båda med våra Sony A7 M2 med macroobjektiv Sony Sony FE 90mm/F2,8 och Tamron 28-75 mm/F2,8.

We visited Gotland 18-24 June 2017. We visited famous plant locals guided by Gotland Flora ISBN 978-91-977015-0-1 (2007). Examples of the plat locations we visited were Anga Prästäng, Alvena Lindaräng, Kallgatburg, Brucebo and Harudden. We also visited and stayed at Stora Karlsön for two nights.
The orchids are presented in the same order as Bo Mossberg and Henrik Aerenlund Pedersen's new flora: Orchids in Europe ISBN 978-91-7424-060-3 (2017). We follow the nomenclature contained in this book with some exhibition. At Harudden we met a German elderly lady, Hedwig Koch, who had been interested in orchids throughout her life. She helped us with the art classification.
The pictures are taken by both of us with our Sony A7 M2 with macro lens Sony Sony FE 90mm/ F2.8 or Tamron 28-75 mm / F2.8.