Vandring i Härjedalen september 2019

We saw reindeer every day, from the car and during our hikes.
Vi såg renar varje dag, från bilen och under våra vandringar.
We saw reindeer every day, from the car and during our hikes.
On the bare mountain beyond the pine forest are the Swedish musk ox, about 10 pcs.
PÅ kalfjället bortom granskogen finns de svenska myskoxarna, ca 10 st.
On the bare mountain beyond the pine forest are the Swedish musk ox, about 10 pcs.
Musk ox in fence to be released on the mountain in the future. If you get a permit for the Swedish state.
Myskoxe i hägn för att i framtiden sättas ut på fjället. Om man får för svenska staten.
Musk ox in fence to be released on the mountain in the future. If you get a permit for the Swedish state.
Mittådalens sameby
Borsttistel och blåvinge
We climbed the Great Mittåkläppen at 1212 meters.
Vi besteg Stor-Mittåkläppen 1212 möh.
We climbed the Great Mittåkläppen at 1212 meters.
Fjällbjörk i höstskrud.
Anderssjöåfallet vid Hamrafjället.
Talltita - willow tit
Good to know which bush to do your needs on ...
Bra att veta vilken buske man ska göra sina behov på...
Good to know which bush to do your needs on ...
Tornfalk - Kestrel
Reindeer on the mountain
Renar på fjället
Reindeer on the mountain
Reindeer on the mountain
Renar på fjället
Reindeer on the mountain
A white reindeer symbolizes happiness.
En vit ren symboliserar lycka.
A white reindeer symbolizes happiness.
We saw reindeer every day, from the car and during our hikes.
On the bare mountain beyond the pine forest are the Swedish musk ox, about 10 pcs.
Musk ox in fence to be released on the mountain in the future. If you get a permit for the Swedish state.
We climbed the Great Mittåkläppen at 1212 meters.
Good to know which bush to do your needs on ...
Reindeer on the mountain
Reindeer on the mountain
A white reindeer symbolizes happiness.

Vi tog bilen från Skåne till Härjedalen för att uppleva den svenska fjällvärlden. Vi checkade in på Bruksvallarnas hotell och gjorde sen dagsturer i Funäsdalen med omnejd. Här är några bilder från ett höstligt landskap.

We took the car from Skåne to Härjedalen in Sweden to experience the Swedish mountain world. We checked in at Bruksvallarnas hotel and we did daily hiking trips in Funäsdalen and its surroundings. Here are some pictures from an autumnal landscape.